About Us

Christ Centered Champions™

Hindi isang kaganapan...Ito ay isang paraan ng pamumuhay!

"Sapagka't tayo'y higit pa sa mga KAMAMPO sa pamamagitan Niya na umibig sa atin." Roma 8:37