ภารกิจของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

สิงหาคม 1-31

วันที่ 1 มกราคม
1 สิงหาคม
พร

ผู้รักษาความยุติธรรมย่อมเป็นสุขสักเพียงไร ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา
สดุดี 106:3

สิ่งล่อใจอย่างหนึ่งสำหรับเราทุกคนคือการมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้เนื้อหนังของเราพอใจ เราเชื่อเพราะเราทำงานหนัก เราจึงควรมีความสุขกับตัวเอง
. การคิดประเภทนี้สามารถนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ไม่ดีและการสิ้นสุดของอาชีพและความสัมพันธ์ตั้งแต่เนิ่นๆ เราแลกเปลี่ยนความสุขระยะสั้นกับการสูญเสียระยะยาว สำหรับผู้เชื่อ เราได้รับการสอนให้มีชีวิตอยู่เพื่อผลประโยชน์ระยะยาว การทำดีย่อมให้รางวัลเสมอทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความสม่ำเสมอนี้เป็นพรแก่คนรอบข้างเราด้วยซ้ำ พระเจ้าสัญญาว่าจะให้รางวัล สำหรับผู้ที่ทำถูกต้อง พระเจ้าสามารถอวยพรว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไร?
_____________________________________
บทที่ 31
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 30:1-31:21
โรม 15:1-22
สดุดี 25:1-15
สุภาษิต 20:13-15

ลำดับความสำคัญ
2 สิงหาคม
เสียหาย

แต่พวกเขาได้ปะปนกับประชาชาติและเรียนรู้การปฏิบัติของพวกเขา
สดุดี 106:35

เราทุกคนควรตระหนักว่าการตัดสินใจของเราจะพาเราไปที่ใด ก้าวแรกสู่ความพินาศมักถูกชี้นำโดยขั้นตอนที่เราเรียกว่าเพื่อน ระวังให้มากว่าใครให้เข้ามาใกล้คุณ ผู้ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากที่สุด ถามตัวเองว่าชีวิตของคนๆ นี้กำลังพาพวกเขาไปในที่ที่คุณอยากไปหรือไม่ คริสเตียนรู้มานานแล้วถึงอันตรายของการปล่อยให้คนที่หลงหายมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา—ตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่าให้บาปของคนอื่นมาเป็นของคุณเอง คุณโดนเพื่อนทำร้ายหรือเปล่า?
____________________________________
บทที่ 31
____________________________________ แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 32:1-33:13
โรม 15:23-16:9
สดุดี 25:16-22
สุภาษิต 20:16-18

ออกกำลังกายทุกวัน
3 สิงหาคม บ่น

แต่บ่นอยู่ในเต็นท์ของตน พวกเขาไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า
สดุดี 106:25

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงคือการบ่น เมื่อมีคนบ่น คนๆ นั้นก็มุ่งความสนใจไปที่แง่ลบ และสุดท้ายก็นำไปสู่การถามว่า “ทำไมเราต้องทำในสิ่งที่ถูกขอให้ทำ” การบ่นทำให้ผลงานไม่ดี ไม่มีใครชอบคนบ่น พระเจ้าก็ไม่ชอบผู้บ่นเช่นกัน เมื่อมีคนบ่นเรื่องพระเจ้า พวกเขาก็เลิกเชื่อฟังพระองค์ เราต้องวางใจพระเจ้าในยามยากลำบาก อธิษฐานขอต่อพระองค์ วางใจในพระองค์และไม่โทษพระองค์ มีอะไรในชีวิตของคุณที่คุณกำลังบ่นเกี่ยวกับ?
____________________________________
บทที่ 31
_____________________________________ แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 33:14-34:33
โรม 16:10-27
สดุดี 26:1-12
สุภาษิต 20:19

วันที่ 1 มกราคม
4 สิงหาคม ฮีโร่

ฟีเนหัสลุกขึ้นยืนขวางอยู่ โรคระบาดก็สงบลง
สดุดี 106:30

ทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็น
ฮีโร่ คนที่ลุกขึ้นมาทั้งๆ ที่หมดหวังและพลิกผัน ฮีโร่เป็นคนธรรมดาที่เตรียมหนักทุกวันและทำได้ ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้น พวกเขาไม่ใช่คนที่เพิ่งเดินเข้ามาจากถนน เพื่อให้ผู้เชื่อถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษ เขาต้องเตรียมพร้อมและใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา โอกาสมีความเสี่ยง แต่ก็คุ้มค่า คุณกำลังเตรียมที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์หรือไม่?
______________________________
บทที่ 31
______________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 35:1-36:23
1 โครินธ์ 1:1-17
สดุดี 27:1-6
สุภาษิต 20:20-21

ลำดับความสำคัญ
5 สิงหาคม
ขอบคุณ NESS

โอ้, จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
สดุดี 107:1

ทัศนคติสามารถยกเราขึ้นหรือทำให้เราต่ำลงได้ หนึ่งในนั้นคือความกตัญญู เมื่อมีคนคิดว่าคนอื่นเป็นหนี้เขา เขาจะเลิกขอบคุณในสิ่งที่เขามี การขาดความชื่นชมนี้นำไปสู่ความล้มเหลวในความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา ผู้ติดตามของพระคริสต์ควรขอบคุณตลอดเวลา ทุกสิ่งที่เราได้รับมาจากเขา เราไม่ได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับ เราดีขึ้น พระเจ้าดีต่อเรา คุณขอบคุณไหม

______________________________
บทที่ 32
______________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 1:1-2:70
1 โครินธ์ 1:18-2:5
สดุดี 27:7-14
สุภาษิต 20:22-23

ออกกำลังกายทุกวัน
6 สิงหาคม
เขาเลือกคุณ

ให้ผู้ไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพูดอย่างนั้นซึ่งพระองค์ทรงไถ่จากมือของปฏิปักษ์ 3 และรวบรวมจากดินแดนจากตะวันออก และทิศตะวันตกจากทิศเหนือและทิศใต้
สดุดี 107:2-3

เราทุกคนต่างประสบปีติเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะในสโมสรหรือธุรกิจ ความรู้สึกนี้ทำให้เขามีความมั่นใจที่จะทำงานได้ดีขึ้นและปลดปล่อยเขาจากความกลัวที่จะล้มเหลว เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองเป็นที่ต้องการตัว คุณยินดีที่จะเสียสละมากขึ้นเพื่อความสำเร็จของทีม สำหรับคริสเตียน แนวคิดเรื่องการเลือกนี้ทั้งๆ ที่ เราเป็นใครและสิ่งที่เราทำควรนำมาซึ่งความยินดีอย่างยิ่ง สิ่งนี้จะทำให้เรามีความปรารถนาที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นและเสียสละมากขึ้น พระเจ้าแห่งจักรวาลได้เลือกคุณ รู้สึกอย่างไรที่ถูกเลือก?
______________________________
บทที่ 32
______________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 3:1-4:23
1 โครินธ์ 2:6-3:4
สดุดี 28:1-9

สุภาษิต 20:24-25

วันที่ 1 มกราคม
7 สิงหาคม พูดออกมา!

ให้ผู้ไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพูดอย่างนั้น ผู้ซึ่งพระองค์ทรงไถ่จากมือของปฏิปักษ์.
สดุดี 107:2

ลูกจ้างถูกคาดหวังให้พูดแทนบริษัทของเขาทุกครั้งที่มีโอกาส เขาถูกคาดหวังให้พูดสิ่งดีในที่สาธารณะแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็ตาม นี่เป็นส่วนหนึ่งของรหัสที่พนักงานอาศัยอยู่ เมื่อพนักงานไม่พูดหรือพูดในแง่ลบ ใครบางคนจะเตือนเขาอย่างรวดเร็วว่านั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ในฐานะคริสเตียน เราควรพูดถึงอุดมการณ์ของพระคริสต์ทุกครั้งที่มีโอกาส เราได้รับมากจนเราไม่ควรนิ่งเฉย คุณกำลังพูดเพื่อพระเจ้า?

_____________________________________
บทที่ 32
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 4:24-6:22
1 โครินธ์ 3:5-23
สดุดี 29:1-11

สุภาษิต 20:26-27

ลำดับความสำคัญ
8 สิงหาคม
ช่วยในเวลาที่มีปัญหา

แล้วพวกเขาก็ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในยามลำบาก พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ยาก
สดุดี 107:6

สำหรับเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ให้ความสะดวกสบาย การรู้ว่าพ่อแม่คอยช่วยเหลือคุณจะทำให้คุณมีความกล้า โดยรู้ว่าในช่วงเวลาที่มืดมนและมีปัญหา คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคือของขวัญ คุณรู้ว่าความช่วยเหลือกำลังมาหลายครั้งก่อนที่คุณจะขอ พระเจ้าคือทุกสิ่งสำหรับคริสเตียนและยิ่งกว่านั้นอีก เขาเห็นปัญหาข้างหน้าและบางครั้งก็หยุดพวกเขาอย่างสมบูรณ์ บางครั้งเขาก็ให้เราถามแล้วส่งความช่วยเหลือที่เราต้องการ เขาอยู่ที่นั่นเสมอ เขาจะช่วยคุณ คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
_____________________________________
บทที่ 32
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 7:1-8:20
1 โครินธ์ 4:1-21
สดุดี 30:1-12

สุภาษิต 20:28-30

ออกกำลังกายทุกวัน
9 สิงหาคม
จะฉลาด

ใครเป็นคนฉลาด? ให้เขาเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้ และพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า
สดุดี 107:43

การจะเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณควรประพฤติตนอย่างฉลาด กินให้ถูกต้อง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และฝึกฝนทักษะ การทำสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณดีขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสามารถเรียนรู้พวกเขาจากการดูคนอื่นและฉลาดในตัวเอง ในการเป็นคริสเตียนที่ฉลาด เราควรมองว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรและร่วมงานกับพระองค์ในงานของพระองค์ เมื่อคุณเห็นพระพรของพระองค์ มันทำให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสุข หากคุณต้องการเป็นคนฉลาด คุณควรใส่ใจกับสิ่งที่พระเจ้าทำ คุณต้องการที่จะฉลาด?
_____________________________________
บทที่ 32
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 8:21-9:15
1 โครินธ์ 5:1-13
สดุดี 31:1-8

สุภาษิต 21:1-2

วันที่ 1 มกราคม
10 สิงหาคม มีอะไรสำคัญ

ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองค์มั่นคง ฉันจะร้องเพลง ฉันจะร้องเพลงสรรเสริญ แม้ด้วยจิตวิญญาณของฉัน
สดุดี 108:1

นักกีฬาจะบอกคุณว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขาโดยสิ่งที่พวกเขาพูดถึงมากที่สุด พวกเขาอาจพูดถึงทีมของพวกเขา เกม เมืองของพวกเขา เพื่อนของพวกเขา สิ่งที่คุณต้องทำคืออยู่ใกล้ๆ พวกมันให้เพียงพอ แล้วคุณจะรู้ สิ่งนี้เป็นจริงนอกกีฬาด้วย ถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนและพระเจ้ามีความสำคัญต่อฉันมากกว่าสิ่งอื่นใด คุณสามารถบอกได้ว่ามันจริงแค่ไหนจากสิ่งที่ฉันพูดถึง สิ่งที่ฉันพูดมากที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในใจของฉัน แล้วเพื่อนของคุณจะพูดว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณ?

_____________________________________
บทที่ 32
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสรา 10:1-44
1 โครินธ์ 6:1-20
สดุดี 31:9-18

สุภาษิต 21:3

ลำดับความสำคัญ
11 สิงหาคม
มั่นคง

ฉันจะร้องเพลง ฉันจะร้องเพลงสรรเสริญ แม้ด้วยจิตวิญญาณของฉัน
สดุดี 108:1

ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ประสบความสำเร็จคือการมุ่งเน้นที่แน่วแน่ คุณมีเป้าหมาย และคุณกำลังมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นนี้นำไปสู่การปรับปรุง หากคุณมีเป้าหมายเดียวในวันนี้และอีกเป้าหมายหนึ่ง พรุ่งนี้คุณจะไม่ ประสบความสำเร็จมากเพราะคุณจะทำงานหลายอย่างมากเกินไป สำหรับคริสเตียน เมื่อหัวใจและความคิดของเรามุ่งไปที่พระองค์ จะทำให้เราสามารถทำงานเพื่อรู้จักพระองค์ เราจะเติบโตทางวิญญาณและสามารถเป็นพรแก่ผู้อื่นได้ คุณจดจ่ออยู่กับพระองค์อย่างต่อเนื่องหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 32
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 1:1-3:14
1 โครินธ์ 7:1-24
สดุดี 31:19-24
สุภาษิต 21:4

ออกกำลังกายทุกวัน
12 สิงหาคม สิ่งที่เขาพูด

เขารักการสาปแช่งจึงมาหาเขา และเขาไม่ยินดีในการให้พร ดังนั้นจึงอยู่ห่างไกลจากเขา
สดุดี 109:17

บางคนยกย่องคนอื่นอย่างรวดเร็ว คนอื่นหวังสิ่งเลวร้ายกับคู่แข่งของพวกเขา พวกเขาชื่นชมยินดีเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับการแข่งขันของพวกเขา พวกเขาดีใจแม้กระทั่งเมื่อคนอื่นได้รับบาดเจ็บ แนวโน้มนี้เป็นเพียงตัวละครที่น่าสงสาร ผู้ที่ติดตามพระคริสต์ควรสรรเสริญผู้อื่นอย่างรวดเร็ว พวกเขายังเข้าใจด้วยว่าพระเจ้ามีอำนาจที่จะตอบแทนคำสาปของพวกเขา พระเจ้าให้รางวัลแก่ผู้ที่ปรารถนาดี ไม่หวังให้ผู้อื่นเสียหาย คุณพูดอะไรเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ?
_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 3:15-5:13
1 โครินธ์ 7:25-40
สดุดี 32:1-11
สุภาษิต 21:5-7

วันที่ 1 มกราคม
13 สิงหาคม
ชื่อเสียง

แต่พระองค์ พระเจ้า พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดี โปรดช่วยฉันให้พ้น
สดุดี 109:21

เราเป็นที่รู้จักจากชื่อเสียงของเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำงาน มันค่อนข้างง่ายที่จะทำดีและมีชื่อเสียงดีหรือทำไม่ดีและมีชื่อเสียงไม่ดี คุณสร้างชื่อเสียงผ่านการตัดสินใจในแต่ละวัน พระเจ้าเป็นห่วงชื่อเสียงของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำเสมอ เขาทำดีเสมอ ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของเราพอๆ กับที่พระเจ้าเป็น ชื่อเสียงของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้าง?

_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 5:14-7:73a
1 โครินธ์ 8:1-13
สดุดี 33:1-11
สุภาษิต 21:8-10

ลำดับความสำคัญ
14 สิงหาคม
น่าเรียน

การงานของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ พวกเขาได้รับการศึกษาโดยทุกคนที่พอใจในตัวพวกเขา
สดุดี 111:2

เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้ การตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดคือคุณต้องการเรียนรู้จากใคร คำตอบที่ฉลาดคือคุณต้องการเรียนรู้จากคนที่คุณอยากเป็น คุณเรียนรู้จากใครบางคนด้วยการใช้เวลากับพวกเขา ผู้ติดตามพระเจ้าต้องการเรียนรู้จากพระเจ้า และเขารู้ว่าการเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น เขาต้องใช้เวลากับพระองค์ การตัดสินใจนี้ทำทุกวัน คุณจะไม่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นโดยไม่ได้ใช้เวลากับพระองค์ ชีวิตของคุณสะท้อนให้เห็นว่าคุณได้ศึกษาพระเจ้าหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 7:73-9:21
1 โครินธ์ 9:1-18
สดุดี 33:12-22
สุภาษิต 21:11-12

ออกกำลังกายทุกวัน
15 สิงหาคม
หมุนรอบ

ปล่อยให้พวกเขาสาปแช่ง แต่พระองค์อวยพร เมื่อพวกเขาเกิดขึ้นพวกเขาจะละอาย แต่ผู้รับใช้ของคุณจะยินดี
สดุดี 109:28

นักกีฬา คนดัง และคนอื่นๆ ในสายตาของสาธารณชนได้รับการทดสอบลักษณะนิสัยของพวกเขาในที่สาธารณะมากกว่าคนอื่นๆ ส่วนใหญ่ เมื่อมีคนทำอะไรผิดหรือพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจ พวกเขามีทางเลือก คุณสามารถตอบสนองเหมือนผู้กระทำความผิดและเป็นเหมือนเขา หรือเลือกที่จะเพิกเฉยหรือตอบสนองด้วยความเมตตาและอยู่เหนือเขา พระเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมเมื่อผู้คนกล่าวคำสาปแช่ง เขาตอบสนองด้วยพร เพื่อจะเป็นเหมือนพระคริสต์ เราไม่ควรกลับใจทำชั่วด้วยความชั่ว แต่ด้วยความเมตตา คุณตอบสนองต่อการปฏิบัติที่ไม่ดีของผู้อื่นอย่างไร?
_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 9:22-10:39
1 โครินธ์ 9:19-10:13
สดุดี 34:1-10
สุภาษิต 21:13

วันที่ 1 มกราคม
16 สิงหาคม
ไม่ลืม

พระองค์ทรงทำให้การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระกรุณาและเห็นอกเห็นใจ
สดุดี 111:4

นักกีฬาต้องการเป็นที่จดจำในการคว้าแชมป์ พวกเขาพยายามที่จะชนะรางวัลเพราะผู้เล่นเหล่านั้นเป็นที่จดจำ ผู้ที่ไม่ชนะจะถูกลืมในไม่ช้า ไม่มีใครวางแผนที่จะถูกลืม พระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อย่างแท้จริงที่จะเป็นที่จดจำ ถ้าเราเดินใกล้ชิดกับพระองค์ พระองค์จะทรงทำสิ่งต่าง ๆ ผ่านชีวิตของเราซึ่งจะกลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่า ฉันไม่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ลืมไม่ลง ชีวิตของคุณจะถูกจดจำหรือถูกลืม?

_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 11:1-12:26
1 โครินธ์ 10: 14-33
สดุดี 34:11-22
สุภาษิต 21:14-16

ลำดับความสำคัญ
17 สิงหาคม
ความจริง

พระหัตถกิจของพระองค์เป็นความจริงและความยุติธรรม กฎเกณฑ์ทั้งหมดของพระองค์นั้นแน่นอน
สดุดี 111:7

สิ่งหนึ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ทราบคือเจ้านายจะประเมินผลงานที่มีต่อบริษัท งานของเขาจะถูกตัดสินตามแผนและทำสิ่งที่ควรทำ จะดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ตรงกลาง สำหรับผู้เชื่อ ชีวิตเราจะถูกมองอย่างนี้สักวันหนึ่ง เรามีส่วนร่วมในแผนของพระเจ้าและทำในสิ่งที่เราควรจะทำหรือไม่ ไม่มีพื้นกลาง งานของเราควรเป็นความจริงและความยุติธรรม เพราะงานของพระเจ้าเป็นเช่นนี้ การกระทำของคุณสะท้อนถึงพระเจ้าหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 33
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เนหะมีย์ 12:27-13:31
1 โครินธ์ 11:1-16
สดุดี 35:1-16
สุภาษิต 21:17-18

ออกกำลังกายทุกวัน
18 สิงหาคม
ความเข้าใจ

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของปัญญา ทุกคนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์จะมีความเข้าใจที่ดี การสรรเสริญของพระองค์คงอยู่ตลอดไป
สดุดี 111:10

สำหรับทุกคนที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของเขา เขาต้องเข้าใจว่าชีวิตทำงานอย่างไร รายละเอียดมากมายส่งผลต่อผลลัพธ์ เขายังต้องเข้าใจถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของเขากับผู้มีอำนาจและกับพนักงานคนอื่นๆ หากปราศจากความเข้าใจนี้ ผู้เล่นจะต้องผิดหวัง สำหรับคริสเตียน นี่เป็นภาพที่ดี คุณต้องเข้าใจว่าชีวิตดำเนินไปอย่างไร การมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าและกับผู้เชื่อคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ คุณกำลังประสบความสำเร็จหรือผิดหวัง?
___________________________________
บทที่ 33
_____________________________________ แผนการอ่าน:
เอสเธอร์ 1:1-3:15
1 โครินธ์ 11:17-34
สดุดี 35:17-28
สุภาษิต 21:19-20

วันที่ 1 มกราคม
19 สิงหาคม ปัญญา

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของปัญญา ทุกคนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์จะมีความเข้าใจที่ดี การสรรเสริญของพระองค์คงอยู่ตลอดไป
สดุดี 111:10

ลักษณะที่นำไปสู่ความสำเร็จคือปัญญา ไม่สามารถสอนได้เพราะมันหมุนรอบการตัดสินใจจริงๆ ปัญญาเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความจริงที่คนอื่นมี แล้วเต็มใจที่จะยกเลิกแผนของเราและตัดสินใจใช้แผนนั้นเป็นหลัก ตราบใดที่เราพยายามทำสิ่งของเราเอง เราก็ไม่สามารถฉลาดได้ สาวกที่แท้จริงของพระคริสต์รู้ดีว่าการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นก้าวแรกสู่ปัญญา เราจะวางแผนการของเราและแสดงสติปัญญาโดยทำตามพระองค์หรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสเธอร์ 4:1-7:10
1 โครินธ์ 12:1-26
สดุดี 36:1-12

สุภาษิต 21:21-22

ลำดับความสำคัญ
20 สิงหาคม
เคารพในอำนาจหน้าที่

สรรเสริญพระเจ้า! ความสุขมีแก่ผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ผู้ทรงปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง
สดุดี 112:1

เครื่องมือที่ถูกลืมซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จคือการเคารพผู้มีอำนาจ การไม่เคารพอำนาจจะนำไปสู่ปัญหาในชีวิตต่อไป ไม่เคารพอำนาจและก่อปัญหากับผู้อื่น การเคารพอำนาจมาพร้อมกับประโยชน์ของอำนาจนั้น การติดตามพระเจ้านำมาซึ่งพรที่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ได้ การไม่ติดตามพระองค์ทำให้เกิดปัญหา คุณกำลังเดินอยู่ในพรของการเคารพสิทธิอำนาจของพระองค์หรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เอสเธอร์ 8:1-10:3
1 โครินธ์ 12:27-13:13
สดุดี 37:1-11
สุภาษิต 21:23-24

ออกกำลังกายทุกวัน
วันที่ 21 สิงหาคม
ไม่กลัว

ใจมั่นไม่หวั่นไหว มองดูคู่อริอย่างพอใจ
สดุดี 112:8

สำหรับทุกคน มีช่วงเวลาแห่งการทดสอบเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ถูกต้อง ในขณะนี้ ความกลัวต้องการเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของคุณ มันจะบอกว่าพวกเขาจะไม่ต้องการคุณอีกต่อไป พวกเขามักจะรู้สึกเหมือนชีวิตของพวกเขาจบลง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งที่คุณไว้วางใจจะทำให้คุณมีกำลังที่จะอดทนหรือทำให้คุณผิดหวัง ในฐานะผู้ติดตามพระเจ้า ไม่มีการลดลง พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราในช่วงเวลาแห่งการทดลอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์จะทรงเหมือนเดิม คุณวางใจในพระองค์หรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 1:1-3:26
1 โครินธ์ 14:1-17
สดุดี 37:12-29

สุภาษิต 21:25-26

วันที่ 1 มกราคม
22 สิงหาคม
พระเจ้ากำลังเฝ้าดูอยู่

ใครบ้างที่ถ่อมตัวลงเพื่อดูสิ่งที่อยู่ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก?
สดุดี 113:6

นักกีฬาทุกคนรู้ว่าเขากำลังถูกจับตามองในระหว่างเกม ผู้ตัดสินกำลังดูเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปฏิบัติตามกฎ โค้ชกำลังดูเพื่อให้แน่ใจว่าเขาทำตามแผนเกม แฟนบอลดูเพราะอยากเห็นทีมชนะ ไม่มีอะไรที่เขาทำจะไม่มีใครสังเกตเห็น สำหรับสาวกของพระคริสต์ นี่เป็นข้อเตือนใจที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าเห็นการกระทำทั้งหมดของเรา พระองค์ทรงถ่อมพระองค์และใช้เวลามีส่วนร่วมในชีวิตของเรา เขามองหาโอกาสที่จะตอบแทนเราสำหรับการทำดี พระเจ้าจะทรงตอบแทนคุณสำหรับการใช้ชีวิตของคุณในทุกวันนี้หรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 4:1-7:21
1 โครินธ์ 14:18-40
สดุดี 37:30-40

สุภาษิต 21:27

ลำดับความสำคัญ
23 สิงหาคม
ผู้ชายที่ดี

เป็นคนใจดีและให้ยืมก็ดี เขาจะรักษาอุดมการณ์ของเขาในการตัดสิน
สดุดี 112:5

ความสำเร็จที่สำคัญสำหรับผู้ชายคือการได้ชื่อว่าเป็นคนดี นี่จะเป็นมรดกแห่งชีวิตของเขา ผู้ชายบางคนเรียกว่าคนทำงานที่ดี แต่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดี ผู้ชายที่รู้จักกันว่าเป็นคนดีจะได้รับความเคารพมากขึ้น แผนการของพระเจ้ามีไว้สำหรับผู้ติดตามพระองค์ทุกคนให้เป็นที่รู้จักในฐานะคนดี แบบแผนของเขาคือการติดต่อกับผู้อื่นด้วยความสง่างามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ เราทุกคนก็ต้องการได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เช่นกัน จากชีวิตคุณ คุณจะถูกเรียกว่าเป็นคนดีหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 8:1-11:20
1 โครินธ์ 15:1-28
สดุดี 38:1-22

สุภาษิต 21:28-29

ออกกำลังกายทุกวัน
24 สิงหาคม เครดิต

ข้าแต่พระเจ้า ไม่ใช่สำหรับเรา แต่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะความจริงของพระองค์
สดุดี 115:1

ไม่มีอะไรจะทำให้ใครไม่เป็นที่นิยมมากไปกว่าการยกย่องความสำเร็จของผู้อื่น แม้แต่ผู้เล่นที่เป็นดาราก็ยังต้องการผู้เล่นคนอื่นที่อยู่รอบตัวพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ คนฉลาดรู้ดีว่าเป็นการรวมตัวของคนที่ทำให้ใครๆ ก็ประสบความสำเร็จ ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าพระเจ้าได้รับพระสิริ ความดีทุกอย่างที่เราทำคือความคิดของพระองค์ ทั้งหมดที่เราทำคือทำตามการนำของพระองค์ พระองค์ผู้เดียวสมควรได้รับเครดิตเพราะพระองค์ประทานความสามารถให้เราด้วย คุณให้เครดิตกับพระเจ้าหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 12:1-15:35
1 โครินธ์ 15:29-58
สดุดี 39:1-13

สุภาษิต 21:30-31

วันที่ 1 มกราคม
25 สิงหาคม ชื่อเสียง

ข้าแต่พระเจ้า ไม่ใช่สำหรับเรา แต่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะความจริงของพระองค์
สดุดี 115:1

สิ่งหนึ่งที่ติดตามเราทุกคนคือชื่อเสียงของเรา คำพูด หยิ่ง หยิ่ง เอาแต่ใจ เห็นแก่ตัว เกียจคร้าน เป็นสิ่งที่ คุณหวังว่าจะหลีกเลี่ยง พวกเราต้องการ เป็นที่รู้กันว่าถ่อมตน ไม่เห็นแก่ตัว มีความคิด และสนับสนุนผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ผูกติดอยู่กับการกระทำของเรา การกระทำของเราควรสะท้อนถึงวิธีที่เราต้องการให้เป็นที่รู้จัก ชื่อเสียงของพระเจ้าขึ้นอยู่กับการกระทำของเขา ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรตระหนักถึงชื่อเสียงที่การกระทำของเราสร้างกำไรให้กับเรา ชื่อเสียงของคุณพูดถึงพระเยซูได้ดีหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 34
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 16:1-19:29
1 โครินธ์ 16:1-24
สดุดี 40:1-10

สุภาษิต 22:1

ลำดับความสำคัญ
26 สิงหาคม ถามหา

ท่านผู้ยำเกรงพระเจ้า วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่ของพวกเขา
สดุดี 115:11

การรู้ว่าต้องหันไปหาใครเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องหนึ่ง และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ รู้จักคนที่พลิกสถานการณ์ได้ แต่ต้องมีส่วนทำให้ ความแตกต่าง. คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเขา มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับ มันทำงานแบบนั้นกับพระเจ้า พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถพลิกชีวิตเราได้อย่างแท้จริง แต่พระองค์ทรงรอให้เราหันไปหาพระองค์และปล่อยให้พระองค์ทำ พระเจ้าต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเพื่อสร้างความแตกต่าง คุณได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์หรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 20:1-22:30
2 โครินธ์ 1:1-11
สดุดี 40:11-17

สุภาษิต 22:2-4

ออกกำลังกายทุกวัน
วันที่ 27 สิงหาคม
เชื่อถือได้

เหตุใดบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน”
สดุดี 115:2

ทุกคนใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ชายที่ "น่าไป" บุคคล บริษัท หรือครอบครัวของเขาพึ่งพาเขาเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก คนอื่นจะท้าทายให้คุณก้าวขึ้นและทำสิ่งที่ยาก เป้าหมายคือการมีความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจที่สร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะน่าเชื่อถือแค่ไหน ผู้คนก็ยังท้าทายคุณ ก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้า คนส่วนใหญ่ยังคงท้าทายพระองค์ เขาไม่เคยทำให้ผิดหวัง สำหรับคริสเตียน เราควรพึ่งพาความสม่ำเสมอ 100% ของเขา คุณพึ่งพระเจ้าหรือเปล่า?
_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 23:1-27:23
2 โครินธ์ 1:12-2:11
สดุดี 41:1-13

สุภาษิต 22:5-6

วันที่ 1 มกราคม
28 สิงหาคม ในขณะที่ยังมีเวลา

คนตายไม่สรรเสริญพระเจ้าหรือผู้ใดที่นิ่งเงียบ
สดุดี 115:17

ในใจของทุกคนคือความปรารถนาที่จะใช้โอกาสของตนให้เกิดประโยชน์ เพราะพวกเขาไม่มีทางรู้ว่าจะมีโอกาสได้มากน้อยเพียงใด พวกเขาต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่ฉวยโอกาสที่ได้รับ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ควรเป็นเช่นนั้น เราควรพยายามดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันและฉวยโอกาสทุกโอกาสที่พระเจ้าประทานแก่เรา หลังจากที่เราตายไปแล้วก็จะสายเกินไป คุณกำลังใช้ประโยชน์จากเวลาที่พระเจ้าประทานแก่คุณหรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 28:1-30:31
2 โครินธ์ 2:12-17
สดุดี 42:1-11

สุภาษิต 22:7

ลำดับความสำคัญ
สิงหาคม 29
การฟัง

ข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า.
สดุดี 116:1

เมื่อกีฬาหมดเวลา ผู้เล่นจะรวมตัวกันรอบๆ โค้ชและตั้งใจฟัง พวกเขาใส่ใจกับทุก ๆ อย่างที่พูดเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่ามันอาจส่งผลต่อผู้ที่ชนะเกม พวกเขารู้คุณค่าของการฟัง พรประการหนึ่งของการเป็นสาวกของพระคริสต์คือพระเจ้ารับฟังเราอย่างตั้งใจเช่นเดียวกับนักกีฬาเหล่านั้นที่ทำหน้าที่โค้ช พระองค์ทรงเห็นคุณค่าสิ่งที่เราต้องพูด ไม่มีใครจะฟังสิ่งที่เราต้องพูดอย่างระมัดระวัง เขาเข้าใจเราเมื่อเราไม่เข้าใจคนอื่น คุณขอบคุณพระเจ้าที่ฟังคุณหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 31:1-33:33
2 โครินธ์ 3:1-18
สดุดี 43:1-5

สุภาษิต 22:8-9

ออกกำลังกายทุกวัน
30 สิงหาคม
คืนทุน

ฉันจะถวายอะไรแด่พระเจ้าเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของพระองค์ที่มีต่อฉัน
สดุดี 116:12

ทุกคนเข้าใจว่ามีรางวัลสำหรับการทำงานหนักและการอุทิศตน สมาชิกในครอบครัวคนอื่นชื่นชมเมื่อเราเข้ามาและทำงานหนัก
เราจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความพยายามของเราในครอบครัว การวิพากษ์วิจารณ์เป็นของผู้ที่ไม่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อครอบครัว ไม่มีใครเคยให้และเสียสละมากไปกว่าพระเยซูเพื่อมนุษยชาติ เมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริง เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้า คำถามของเราคือ ฉันจะทำอะไรให้เขาได้บ้าง

_____________________________________
บทที่ 35
____________________________________ แผนการอ่าน:
โยบ 34:1-36:33
2 โครินธ์ 4:1-12
สดุดี 44:1-8

สุภาษิต 22:10-12

วันที่ 1 มกราคม
31 สิงหาคม BE AT PEACE

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงกลับไปพักผ่อนเถิด เพราะพระยาห์เวห์ทรงจัดการกับท่านอย่างอุดม
สดุดี 116:7

สำหรับใครก็ตามที่จะแสดงบนจุดสูงสุดของเขา เขาต้องอยู่ในความสงบ เขาไม่สามารถวิตกกังวล ฟุ้งซ่าน หรือวิตกกังวลกับสถานการณ์ในชีวิตของเขาได้ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดความสงบภายในคือการรู้ว่ามีคนอื่นกำลังดูแลสถานการณ์อยู่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ได้ สำหรับคริสเตียน สันติสุขภายในนี้ควรเป็นสมบัติที่คงอยู่ตลอดไป พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอ ดูแลสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่าตัวเราเอง เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะสามารถจดจ่อกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อพระองค์ได้มากขึ้น คุณอยู่อย่างสงบสุขโดยรู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณหรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________
แผนการอ่าน:
โยบ 37:1-39:30
2 โครินธ์ 4:13-5:10
สดุดี 44:9-26

สุภาษิต 22:13

ลำดับความสำคัญออกกำลังกายทุกวัน