About Us

Christ Centered Champions™

Si tukio…Ni njia ya maisha!

"Kwa maana sisi ni zaidi ya MABINGWA katika yeye aliyetupenda." Warumi 8:37