About Us

Christ Centered Champions™

Dili usa ka panghitabo…Kini usa ka paagi sa kinabuhi!

"Kay kita labaw pa sa mga KAMPyon pinaagi Kaniya nga nahigugma kanato." Roma 8:37